1. Wykształcenie
1969 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1975 - doktor nauk chemicznych
1989 - doktor habilitowany
2002 - profesor nauk ekonomicznych
2005 - profesor zwyczajny

2. Doświadczenie zawodowe
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu od 1969 roku
Pharmacia – Uppsala Sweden 1976 – 1977
Universidad Nacional Autonomia d’Mexico 1977 – 1978
Kierownik Katedry Chemii Produktów Naturalnych AE w Poznaniu od 1994
Kierownik Studium Doktorskiego na Wydziale Towaroznawstwa 1996-1999
Prodziekan ds. studenckich Wydziału Towaroznawstwa AE w Poznaniu 1990-1996
Dziekan Wydziału Towaroznawstwa 1999-2005
Zainicjowanie działań i doprowadzenie Wydziału Towaroznawstwa AE w Poznaniu, jako pierwszego w Polsce wydziału wyższej uczelni, do uzyskania certyfikatu serii ISO 9001:2000
W trakcie pełnienia funkcji Dziekana, zmiana KBN-owskiej kategorii z IV na II dla Wydziału Towaroznawstwa
Członek Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej
Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów , Sekcja II - Nauk Ekonomicznych na kadencje czteroletnią 2007-2010 r.
Polskie Towarzystwo Chemiczne – członek – 1969
Polskie Towarzystwo Towaroznawcze – członek – 1969
The International Society of Commodity Science and Technology – członek
Członek Komitetu Naukowego: "Polish Journal of Commodity Scence", Towaroznawcze Problemy Jakości
Członek Komisji Konkursu im. Marii Marcinkowskiej przy AE w Poznaniu

3. Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Chemia nieorganiczna, Chemia organiczna, Chemorecepcja smaku, Przyrodnicze podstawy jakości, TQM (studia MBA Poznań-Atlanta).

4. Charakterystyka działalności naukowo - badawczej
Przyrodnicze podstawy jakości, Kształtowanie jakości towarów w sferze obrotu, Badanie zjawiska chemorecepcji smaku słodkiego i smaku gorzkiego, Synteza nowych związków charakteryzujących się smakiem słodkim i smakiem gorzkim, Reakcje utleniania związków organicznych w układach odwracalnych, Badania nad strukturą alkaloidów łubinowych.

5. Ważniejsze publikacje (autor lub współautor)
Chemia ogólna. Analiza jakościowa; Wydaw. AE, Poznań 1999, II wydanie 2004
"Oxidation of the alpha-Ketol and Enone Derivatives of Cyclohexanone by Tetrazolium Salts"; Tetrahedron Lett., 1987
"Oxidation of Enone Systems in Steroids by Oxidizers with Reversible Red-Ox Potential"; J.Chem.Soc.Perkin Trans.I 1988
"Structure-Property Relationship in Sweeteners"; Journal of Chemical Information and Computer Sciences 1994
"History and Future of Synthetic Sweeteners. Problem for Commodity Science"; Forum Ware 1996
"Towaroznawstwo; - historia, teraźniejszość, przyszłość", Logistyka a Jakość, 2000
"The correlation between taste and structure of lupin alkaloids"; Wageningen Academic Publishers 2004
Reason of the bitter taste of lupin alkaloids”; Polish Journal of Commodity Science 2005
"From Quality Control to Quality Management and Total Quality Management"; Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life 2006

6. Zainteresowanie pozanaukowe
Egzotyczne podróże, narciarstwo, żeglarstwo.