W czasopiśmie Journal of Spectroscopy ukazał się artykuł przedstawiajacy wyniki badań prowadzonych w ramach projektu:


Włodarska, K., Khmelinskii, I., & Sikorska, E. (2018). Evaluation of quality parameters of apple juices using near-infrared spectroscopy and chemometrics. Journal of Spectroscopy, 2018, 8. https://doi.org/10.1155/2018/5191283


W publikacji przedstawiono zastosowanie spektroskopii w zakresie NIR do oznaczania ekstraktu ogólnego, kwasowości miareczkowej oraz ich stosunku w sokach jabłkowych.