Mgr Paweł Piasecki, doktorant na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu w wyniku przeprowadzonego konkursu uzyskał stypendium i realizuje zadania projektu.


Do zadań doktoranta należy analiza danych fizykochemicznych i spektroskopowych z zastosowaniem metod wielowymiarowych.


Okres zatrudnienia w projekcie wynosi 12 miesięcy.