Aktualności

Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych dla Henryka Szymusiaka

Dnia 12 listopada 2013r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski postanowił nadać Panu Profesorowi Henrykowi Szymusiakowi tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.