Uczymy już od 34 549 dni
Aktualności

Product Environmental Footprint (PEF) Workshop w Sztokholmie

W dniu 23 lutego 2017 roku dr hab. inż. Anna Lewandowska prof. nadzw. UEP, dr inż. Joanna Witczak oraz Łukasz Lelek (IGSMIE PAN w Krakowie) uczestniczyli, jako jedyni przedstawiciele Polski, w 2nd Nordic Workshop regarding European Commission work for development of Product Environmental Footprint (PEF). Spotkanie zorganizowane zostało przez nordyckie instytucje (Norden, Swedish Life Cycle Centrer, IVL) działające na rzecz rozwoju środowiskowej oceny cyklu życia oraz narzędzi opartych na koncepcji cyklu życia. Podczas spotkania przedstawiciele Komisji Europejskiej (Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska) oraz wybranych grup roboczych omówili stan prac w zakresie metodyki pomiaru i komunikowania efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji (tzw. śladów środowiskowych). Odbyły się także spotkania panelowe poświęcone kategoryzacji produktów („granularity”), metodom oceny wpływu oraz ważeniu. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród przedstawicieli czołowych firm wywodzących się z krajów nordyckich, co pokazuje, jak potencjalnie ważną inicjatywą dla praktyki gospodarczej są ślady środowiskowe.