W dniu 12 lipca o godzinie 11.00 w sali 026
odbędzie się ostateczny termin egzaminu
poprawkowego z Opakowalnictwa i Przechowalnictwa