• Current trends in commodity science. Environmetal and market research Zenon Foltynowicz, Joanna Witczak (ed.)
 • Microwave pyrolysis as a method of recycling glass fibre from used blades of wind turbines Dan Åkesson, Zenon Foltynowicz, Jonas Christéen, Mikael Skrifvars
 • Environmental life cycle assessment as a tool for identification and assessment of environmental... Anna Lewandowska, Alina Matuszak-Flejszman, Katarzyna Joachimiak and Andreas Ciroth
 • Environmental life cycle assessment as a tool for identification and assessment of environmental... Anna Lewandowska
 • The Polish Centre for Life Cycle Assessment—the centre for life cycle assessment in Poland J. Kulczycka, P. Kurczewski, J. Kasprzak, A. Lewandowska, R. Lewicki, A. Witczak, J. Witczak
 • Current trends in commodity science. Packaging Ryszard Cierpiszewski (ed.)
 • Towaroznawcze i ekologiczne aspekty wprowadzania zamienników freonów i halonów Zenon Foltynowicz, Leszek Wachowski
 • Current trends in commodity science. Market research Magdalena Ankiel-Homa, Joanna Witczak (ed.)
 • Selected problems of product ecology Zenon Foltynowicz, Anna Lewandowska (ed.)
 • Środowiskowa ocena cyklu życia produktu na przykładzie wybranych typów pomp Anna Lewandowska
 • Innowacje w opakowalnictwie Andrzej Korzeniowski, Magdalena Ankiel-Homa, Natalia Czaja-Jagielska
 • Towaroznawstwo polimerów i tworzyw sztucznych, część II Andrzej Korzeniowski
 • Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, część II Andrzej Korzeniowski
 • Towaroznawstwo artykułów przemysłowych, część I Andrzej Korzeniowski
 • Ćwiczenia z towaroznawstwa opakowań Jerzy Kwiatkowski
 • Magazynowanie towarów niebiezpiecznych, przemysłowych i spożywczych Andrzej Korzeniowski
 • Innowacyjność w opakowalnictwie Andrzej Korzeniowski
 • Opakowania w systemach logistycznych Andrzej Korzeniowski, Mieczysław Skrzypek, Grzegorz Szyszka
 • Ekologistyka zyżutych opakowań Andrzej Korzeniowski, Mieczysław Skrzypek
 • Technika i technologia przechowywania artykułów przemysłowych Andrzej Korzeniowski, Jan Karczewski