Marnotrawstwo ma róże przejawy. Należą do nich m.in.: nadprodukcja, zbędne procesy, niewykorzystana kreatywność ludzi, nieracjonalne wykorzystywanie energii i wody, marnotrawstwo materiałów. Jak unikać marnotrawstwa w firmie? – tego można się nauczyć na studiach podyplomowych „Lean Manufacturing” prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Program studiów obejmuje m.in. kreowanie strategii LM w organizacji, modelowanie i optymalizowanie procesów biznesowych, planowanie i wdrażanie narzędzi LM, a także promowanie zarządzania organizacją zgodnie z filozofią LM.

Więcej informacji na stronie:

https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/centrum-edukacji-menedzerskiej,c1383/studia-podyplomowe,c4865/zarzadzanie,c4868/lean-manufacturing,c5617/opis-studiow,c5618/