Systemy zarządzania jakością (15h)
Etyka badań naukowych (6h)
Ochrona własności intelektualnej (2h)
Wykład do wyboru (17h)
Seminarium (15h)