I Sekretariat Międzykatedralny Katedr: 

  • Koniunktury Gospodarczej
  • Marketingu Produktu
  • Znormalizowanych Systemów Zarządzania
Pracownicy:

mgr Bożena Szczepańska
tel: 61-856-92-13; 61-856-94-52
Pokój: 119A, p. 420A
bozena.szczepanska@ue.poznan.pl
kmp@ue.poznan.pl

Małgorzata Słomiana
tel: 854-38-46
Pokój: 623 Collegium Altum
kkg@ue.poznan.pl

tel: 854-35-22
Pok. 1717 Collegium Altum
kzsz@ue.poznan.pl