Uwaga studenci pierwszego roku studiów!

Uprzejmie informujemy, że dnia 12.02.2019 r. został ponownie uruchomiony, na portalu dydaktycznym eUEP (moodle.ue.poznan.pl/bhp.php), e-learningowy kurs BHP oraz test zaliczeniowy z tego przedmiotu dla osób, które nie uzyskały zaliczenia ze szkolenia BHP po rozpoczęciu roku akademickiego.

Przypominamy, że wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów zobowiązani są do uzyskania zaliczenia z kursu BHP. Brak tego zaliczenia uniemożliwia zaliczenie semestru studiów i może skutkować skreśleniem z listy studentów.

Dodatkowe informacje o zasadach zaliczenia kursu znajdują się na stronie:
ue.poznan.pl/pl/szkolenie-z-bhp-dla-studentow-i-go-roku-studiow,a11380.html

Oceny z zaliczenia BHP z kolejnych podejść NIE SĄ WIDOCZNE w zakładce „MÓJ PLAN” -> „MOJE ZAJĘCIA”,
tylko w zakładce „MOJE STUDIA” -> "KARTA PRZEBIEGU STUDIÓW".

KURS BĘDZIE OTWARTY DO ZAKOŃCZENIA SESJI POPRAWKOWEJ WŁAŚCIWEJ DLA DANEGO TRYBU STUDIÓW (STACJONARNEGO LUB ZAOCZNEGO).