16 Analiza funkcji wielu zmiennych

16.7 Badanie wypukłości funkcji wielu zmiennych