2 Wstęp do matematyki

2.7 Liczebność zbiorów skończenie elementowych