Zadanie  Zawartość (filmy poprzedzające*)
 16.3.21  Wyznaczanie pochodnych cząstkowych II rzędu + WolframAlpha (zad.16.3.1)
16.3.22Wyznaczanie pochodnych cząstkowych II rzędu + WolframAlpha (zad.16.3.2)
 16.3.23 Wyznaczanie pochodnych cząstkowych II rzędu + WolframAlpha (zad.16.3.5)
16.3.24Wyznaczanie pochodnych cząstkowych II rzędu + Twierdzenie Szwartza + WolframAlpha (zad.16.3.7)
 16.3.25 Wyznaczanie pochodnych cząstkowych II rzędu + Twierdzenie Szwartza + WolframAlpha (zad.16.3.10)
 16.3.26 Wyznaczanie hesjanu (zad. 16.3.21)
 16.3.27 Wyznaczanie hesjanu (zad. 16.3.22)
 16.3.28 Wyznaczanie hesjanu (zad. 16.3.23)
 16.3.29 Wyznaczanie hesjanu (zad. 16.3.24)
 16.3.30 Wyznaczanie hesjanu (zad. 16.3.25)
 16.3.3A Wyznaczanie pochodnych cząstkowych II rzędu + Twierdzenie Szwartza + WolframAlpha (zad.16.3.1)
 16.3.3B Wyznaczanie pochodnych cząstkowych II rzędu + Twierdzenie Szwartza + WolframAlpha (zad.16.3.1B)
 16.3.3C Wyznaczanie pochodnych cząstkowych II rzędu + Twierdzenie Szwartza + WolframAlpha (zad.16.3.1C)
 16.3.3D Wyznaczanie pochodnych cząstkowych II rzędu + Twierdzenie Szwartza + WolframAlpha (zad.16.3.1D)
 16.3.3E Wyznaczanie hesjanu (zad. 16.3.3A)
 16.3.3F Wyznaczanie hesjanu (zad. 16.3.3B)
 16.3.3G Wyznaczanie hesjanu (zad. 16.3.3C)
 16.3.3H Wyznaczanie hesjanu (zad. 16.3.3D)
 16.3.3I Wyznaczanie pochodnych cząstkowych II rzędu + Twierdzenie Szwartza + WolframAlpha (zad.16.3.1E)
 16.3.3J Wyznaczanie hesjanu (zad. 16.3.3I)

* filmy prezentujące metody wyznaczania wyników pośrednich stosowanych w wymienionym filmie