Charakterystyka
2012-2015
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Ekonomia Globalna i Menedżerska
2015-2017
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Ekonomia Globalna i Menedżerska (praca magisterska, pt. "Kapitalizm w Federacji Rosyjskiej w latach 1991-2016")
2017- nadal
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorant w Katedrze Badań Rynku i Usług

Problematyka badawcza
- Systemy emerytalne
- Gospodarki krajów postradzieckich

Dydaktyka
- Metody ilościowe w analizie rynków finansowych
- Metody badań rynku

Pełnione funkcje:
- Zastępca przewodniczącego SKN Marketingu Multimedialnego

Najważniejsze publikacje