Sekretariat Międzykatedralny na Wydziale Zarządzania Katedr: Badań Rynku i Usług oraz Teorii Organizacji i Zarządzania
ul. Towarowa 53
Budynek C, pokój 112
tel. 61 854 36 23