Studenckie Koło Naukowe „Marketing” działa nieprzerwanie od ponad 20 lat i jest jednym z najstarszych kół naukowych na UEP.


Swoją działalność skupia przede wszystkim na upowszechnianiu praktycznej wiedzy o marketingu wśród studentów UEP i realizacji projektów naukowych oraz biznesowych.  W tym celu organizuje wykłady, szkolenia i dyskusje z praktykami marketingu (w większości byłymi członkami SKN Marketing) pod wspólną nazwą „Marketing w praktyce”. Jest też organizatorem corocznej konferencji kół naukowych pt „ Marketing od kuchni”, która jest poświęcona praktyce działań marketingowych producentów żywności.  


Opiekunami SKN „Marketing” są dr hab. Robert Romanowski, prof. UEP oraz dr Andrzej Szymkowiak. Spotkania odbywają się w środy o 18:30 lub po Innovation Management Academy. Wszystkich zainteresowanych działalnością w Kole serdecznie zapraszamy na nasze spotkania lub do kontaktu z opiekunami w godzinach dyżurów.Projekty Koła Naukowego Marketingu 

  • Współorganizowanie w przeszłości (z zaprzyjaźnionym SKN Bankowości) znanych już powszechnie wykładów z cyklu Miesiąc Bankowości
  • Organizowanie spotkań pod tytułem Marketing w praktyce, na które zapraszano wybitnych praktyków nie tylko z dziedziny marketingu
  • Coroczny wyjazd naukowy do Szklarskiej Poręby, podczas którego odbywają się wykłady, spotkania z przedstawicielami miejscowych firm i samorządów czy też badania ankietowe prowadzone wśród ludności miasta