Kalendarium


10.01.2018Zgłoszenie uczestnictwa wraz z przesłaniem abstraktu
20.01.2018Informacja o wstępnym przyjęciu artykułu
20.03.2018 Nadesłanie tekstu referatu oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej
15.05.2016 Informacja o ostatecznym przyjęciu artykułu i opublikowanie programu konferencji
4-5.06.2018 Termin konferencji  Odpłatność za udział w konferencji:


  • Uczestnictwo z artykułem 850zł (obejmuje koszty publikacji oraz materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunche oraz kolację podczas spotkania integracyjnego)
  • Uczestnictwo bez artykułu 600zł (obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunche oraz kolację podczas spotkania integracyjnego)
Uwaga: Opłata konferencyjna nie pokrywa kosztów noclegu.