Cel prowadzonych zajęć 

Celem kształcenia na specjalności jest wyrobienie umiejętności marketingowego zarządzania przedsiębiorstwami w sferze wytwarzania, handlu i usług. Obok wiedzy z zakresu zarządzania, duży nacisk jest położony na umiejętności w komunikacji interpersonalnej, prowadzenia negocjacji, a także kreatywnego rozwiązywania problemów.Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 • Zasady działania przedsiębiorstw handlowych z uwzględnieniem globalnie działających sieci handlowych 
  Wybrane przedmioty: Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie międzykulturowe, Merchandising, Handel elektroniczny.
 • Strategie marketingowe 
  Wybrane przedmioty:, Marketing w handlu. Marketing usług, Zarządzanie produktem, Marketingowe strategie cen, Zarządzanie dystrybucją i sprzedażą, Strategia promocji, Plan marketingowy.
 • Komunikowanie się w marketingu
  Wybrane przedmioty: Negocjacje i komunikacja w przedsiębiorstwach, Public Relations, Kreatywność w biznesie, Organizacja kampanii reklamowych, Obsługa klienta, Prezentacje i wystąpienia publiczne, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw.
 • Zarządzanie informacją i badania marketingowe
  Wybrane przedmioty: Badania rynkowe i marketingowe, Metody jakościowe w badaniach rynku, Zachowania nabywców, Badania skuteczności działań marketingowych, Zarządzanie wiedzą.


Metody nauczania i forma prowadzenia zajęć

 • Wykłady prowadzone przez wybitnych znawców danej dziedziny
 • Prezentacje multimedialne
 • Interaktywne ćwiczenia grupowe i indywidualne
 • Konwersatoria
 • Konsultacje z praktykami
 • Laboratoria komputerowe
 • Warsztaty
 • Gry strategiczne
 • Symulacje
 • Case studies


Absolwenci poznają

 • Zasady zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi
 • Zasady działania agencji marketingowych i reklamowych
 • Umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz negocjacji


Profil absolwenta (perspektywy zawodowe)

 • Praca w działach marketingu i działach sprzedaży
 • Praca w agencjach marketingowych i reklamowych
 • Praca w handlu i usługach
 • Prowadzenie własnych przedsiębiorstw


Opinie studentów i absolwentów na temat specjalności

"Warto wybrać specjalność Handel i Marketing, bo są to priorytetowe obszary funkcjonowania każdej, rozwijającej się firmy w gospodarce rynkowej. Bez handlu i marketingu firma nie ma szansy osiągnięcia sukcesu rynkowego. W Jutrzence specjaliści w obszarze handlu i marketingu maja szansę ciągłego samorozwoju – a bez nich firma nie byłaby liderem rynkowym. Jeśli miałabym dzisiaj dokonać wyboru – Stawiam na handel i marketing i polecam tę specjalność wszystkim, którzy chcą się rozwijać i kreować potrzeby rynkowe.”

Joanna Kozakiewicz – Dyrektor Marketingu Międzynarodowego Jutrzenka S.A.