Wyklady

Strategie finansowe przedsiębiorstwa

Prowadzący

Imię i nazwisko: dr Maciej Stradomski
e-mail: maciej.stradomski@ue.poznan.pl

Kierunek studiów  Poziom  Tryb  Rodzaj przedmiotu  Wymiar
Zarządzanie i Marketing Magisterski Dzienne Obowiązkowy 30 godz.

Cele przedmiotu (dydaktyczne, praktyczne)
 • cele teoretyczne:
 • teoria rozwoju przedsiębiorstwa a zapotrzebowanie na kapitał,
 • formy pozyskiwania kapitału,
 • koszt i struktura kapitału,
 • granice zadłużenia przedsiębiorstwa.
 • cele praktyczne:
 • budowa długookresowego planu finansowego przedsiębiorstwa,
 • budowa strategii finansowania długookresowego przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów finansowych na rynku kapitałowym,
 • analiza sytuacji finansowej i ustalanie granic zadłużenia przedsiębiorstwa.
Zakres tematyczny
 • Logika wykładu.
 • Rozwój przedsiębiorstwa a zapotrzebowanie na kapitał.
 • Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Źródła kapitału.
 • Koszt kapitału.
 • Struktura kapitału.
 • Granice zadłużenia przedsiębiorstwa
Literatura podstawowa i zalecana. Ewentualne dodatkowe materiały/pomoce
 • E. F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami PWE, Warszawa 1996.
 • M. Dobija, Rachunkowość zarządcza, PWN, Warszawa 1995.
 • J. Czekaj, Z. Dresler, Podstawy zarządzania finansami firm, PWN, Warszawa 1995.
 • J. G. Siegel, J. K. Shim, S. W. Hartman, Przewodnik po finansach, PWN, Warszawa 1995.
 • J. Ickiewicz, Strategia finansowania przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1994.
 • R. Gasza, S. Kalinowski, J. Mizerka, A. Skowroński, Finanse przedsiębiorstwa w przykładach i zadaniach, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1994.
 • V. Jog, C. Suszyński, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 1993.
 • R. Dobbins, W. Frąckowiak, S. Witt, Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy, PAANPOL, Poznań 1992.
 • N. A. Skov, Finanse i zarządzanie, Amerykańskie propozycje dla polskich firm prywatnych, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1991.
 • R. Brealey, S. C. Myers, Principles of Corporate Finance, Mc Graw-Hill, Inc. New York… 1991 (i wydania kolejne).
Miejsce przedmiotu w „sekwencji” (cyklu) kształcenia, przedmioty poprzedzające w cyklu kształcenia i przedmioty uzupełniające)

przedmioty poprzedzające:

 • Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej,
 • Finanse przedsiębiorstwa,
 • Rachunkowość,
 • Zarządzanie przedsięwzięciami,
 • Zarządzanie strategiami,

przedmioty uzupełniające:

 • Analiza fundamentalna i strategiczna,
 • Instytucje i instrumenty rynku kapitałowego,
 • Fuzje i konsolidacje.
Forma zaliczeń

egzamin pisemny

 

Formy zajęć (udział aktywnych metod kształcenia np. gry zespołowe, warsztaty)
 • wykład,
 • case studies,
 • dyskusja.