Prowadzący
Imię i nazwisko: dr hab. Marta Kluzek, prof. nadzw. UEP
E-mail: marta.kluzek@ue.poznan.pl

Sylabus do przedmiotu Podatki i strategie podatkowe