Pracownicy

dr hab. Anna Maria Jeszka, prof. nadzw. UEP


Publikacje w czasopismach:


1.     Returns management in the supply chain / Jeszka Anna. - LogForum 2014 nr 3 - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. s. 295-304 - Summ. - Bibliogr.

 

2.     Współpraca w łańcuchu dostaw a oszczędności wynikające z polityki zarządzania zwrotami w korporacjach handlowych w Polsce / Jeszka Anna. - Marketing i Rynek 2014 nr 5 - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). s. 392-400, CD - Summ. - Bibliogr.

 

 

3.     Logistyka zwrotów - perspektywa zarządcza i badawcza / Jeszka Anna. - Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2013 nr 2 - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE). s. 2-8 - Bibliogr.

 

4.     Problemy badawcze i hipotezy w naukach o zarządzaniu / Jeszka Anna. - Organizacja i Kierowanie / Organization and Management 2013 nr 5(158) - Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. s. 31-39 - Summ. - Bibliogr.

 

5.     Zarządzanie zwrotami (return management) w łańcuchu dostaw / Jeszka Anna. - Logistyka 2013 nr 6 - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu (ILiM). s. 12-14 - Summ. - Bibliogr.

 

Rozdziały w monografiach:

1.     Sieci w branży odzieżowej / red. Marek Ciesielski. [Aut.] Jeszka Anna. // W : Sieci w gospodarce - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), 2013. S. 133-141 - Bibliogr. ISBN 978-83-208-2071-3

 

2.     Strategies of Supply Chains / red. M. Ciesielski, W.Wieczerzycki. [Aut.] Ciesielski Marek, Jeszka Anna, Łupicka Anna. // W : Contemporary Trends in Supply Chain Management - Poznań : Poznań University of Economics Press, 2013. S. 83-116 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-83-7417-756-6

 

3.     Logistics and Supply Chain Management in the Management Sciences / red. Š. Hittmár. [Aut.] Jeszka Anna. // W : Theory of Management 6 : The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base - Zilina : University of Zilina, Institute of Management by University of Zilina, 2012. S. 137-140 - Summ. - Bibliogr. ISBN 978-80-554-0591-9  (Scientific Papers)

4.     Rola opakowań w technologiach logistycznych / red. Długosz Jan. [Aut.] Jeszka Anna. // W : Nowoczesne technologie w logistyce - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), 2009. S. 231-248 - Bibliogr. ISBN 978-83-208-1817-8 5    

 

Monografie:

a)     Monografia

Logistyka zwrotna. Potencjał, efektywność, oszczędności / Jeszka Anna. – Poznań: Wydawnictwo UEP, Poznań 2014.  119 s.  ISBN 978-83-7417-817-4

b)    Podręcznik ( wydanie I )

Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce. / Jeszka Anna. - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o. Warszawa, 2009.  145 s. ISBN 9788376410661

c)     Podręcznik (wydanie II)

Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce / Jeszka Anna. - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o. Warszawa, 2013.  153 s. ISBN 978-83-7641-823-0

 

 

 

Udział w najważniejszych konferencjach zagranicznych:

1. Konferencja 7th Vaasa Conference on International Business Uniwersytet Vaasa Finlandia 2003, tytuł referatu “Reshaping of the express industry and its impact on express companies in Europe and Poland” (jako doktorant);

2. Konferencja 56 Freiberger Forschungsforum na uniwersytecie TU Bergakademie Freiberg 2005, referat pt. “The beginning of the toll in Poland”;

3. Konferencja Second International Conference on Emerging Research Paradigms in Business and Social Sciences, organizowana przez londyński uniwersytet  Middlesex University filia w Dubaju, Dubai 26-28 listopad 2013r. tytuł referatu “Returns management in supply chain”;

4. Konferencja 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance – ICMLG 2014, 20-21 marzec 2014r., konferencja indeksowana przez Web of Science, organizowana przez Babson College Wellesley, Massachusetts, USA, Wellesley, tytuł referatu: Selected aspects of supply chain management, Reverse logistics in Poland;

5.Konferencja: Annual Tokyo Business Research Conference” w Tokyo organizowana przez Waseda University, Tokyo, Japan oraz World Business Institute, Australia w dniach 15-16 grudnia 2014, tytuł referatu: „Supply chain collaboration and cost saving as a result of returns handling programmes in retail corporations in Poland” materiały publikowane w on-line proceedings

 

 

Współpraca z praktyką gospodarczą:

•           Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, jako pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Uczelni (2004-2013);

•           Big Star Kalisz, wizyta studyjna w celu poprawy organizacji magazynu i obsługi klienta i doskonalenia systemu dystrybucji (2005);

•           Niewiadomski Consulting w Poznaniu, zadanie polegające na harmonogramowaniu i optymalizacji dostaw towarów płynnych (2005);

•           Wortal KEP branży kuriersko-ekspresowo-paczkarskiej – współtworzenie i prowadzenie wortalu (2004);

•           Stowarzyszenia branżowe Forum Przewoźników Ekspresowych - współpraca oraz opracowanie raportu pt. „Branża przesyłek ekspresowych w Polsce” (2003);

•           Praca na rzecz rankingu szkół wyższych tygodnika „Polityka”, wizyty i zbieranie danych w warszawskich szkołach : SGH, SGGW, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Politechnika Warszawska (2001);

•           Port Lotniczy w Poznaniu – praca jako specjalista w dziale marketingu (1999).

 

Zakładka pełnione funkcje:

•           Współorganizator i uczestnik spotkań z władzami AEP i Volskwagen Poznań, wielokrotne wizyty robocze w ramach współpracy z Klubem Partnera Akademii Ekonomicznej  w 2004 -2005. Tytuł projektów z zakresu planowania logistycznego: „Analiza i poprawa udziału ruchu wahadłowego w relacjach transportowych”; „Porównanie opłacalności transportu kolejowego i samochodowego” (frachty, wypełnienie środka transportu, opłaty dodatkowe, czasy przewozu);

•           współorganizator seminarium transportowego – spotkanie praktyków i teoretyków z dziedziny transportu i spedycji, Poznań 2004– organizator: Katedra Logistyki i Transportu AEP.

•           Organizator rekrutacji na staż i praktyki studenckie w Volskwagen Poznań w 2005r.;

•           Członek komisji rekrutacyjnych na Wydziale Zarządzania w okresie 2004-2014;

•           Wielokrotny współorganizator akcji promocyjnych specjalności Logistyka Krajowa i Międzynarodowa na Wydziale Zarządzania UEP (2004-2008);

•           Członek zespołu ds. metodologii na Uniwersytecie Ekonomicznym na Wydziale Zarządzania od 2013 roku ;

•           Opracowywanie  corocznych sprawozdań z działalności pracowników Katedry Logistyki i Transportu UEP (2007-2012);

 

 

Założyciel i opiekun (do 2010 roku)  koła naukowego logistyki "Prolog" na Wydziale Zarządzania UE w Poznaniu. Przedmiotem działalności koła jest wspieranie aktywności przyszłych menedżerów z zakresu logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i dziedzin pokrewnych oraz udziału studentów w indywidualnych i zespołowych pracach badawczych i popularyzatorskich.
W ramach działalności koła naukowego studenci biorą udział w ćwiczeniach terenowych. Mają one charakter wyjazdów, spotkań, wykładów i innych form współpracy z praktyką gospodarczą. Na liście przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy znajdują się m.in. Volkswagen Poznań, DSV, DHL, Hochland, Port lotniczy Poznań Ławica, Poczta Polska, Giełda transportowa TimoCom.

Założyciel i opiekun koła naukowego "LTI Poznań” na Wydziale Zarządzania UE w Poznaniu (nazwa jest akronimem angielskich słów Logistics-Technology-Innovations). Celem działalności koła jest rozwój kreatywności studentów i wspieranie w pracy twórczej nad innowacjami w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności, w szczególności związanych z transportem i logistyką. Celem jest też rozwijanie wiedzy i ukierunkowanie zainteresowań studentów  na rozwiązywanie problemów praktycznych oraz naukowych z wykorzystaniem metod badawczych wykorzystywanych w badaniach  interdyscyplinarnych. Kolejnym z celów jest  integracja studentów o podobnych zainteresowaniach związanych z innowacjami, wynalazkami z dziedzin nauk społecznych, technicznych i przyrodniczych.  Celem działalności koła jest też organizowanie spotkań, seminariów i warsztatów o tematyce związanej z najnowszymi osiągnięciami nauki oraz innowacyjnością, jak również  współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach statutowych  oraz  innymi  kołami naukowymi w Polsce. Przedmiotem działalności jest wspieranie udziału Studentów w indywidualnych i zespołowych pracach badawczych i popularyzatorskich. Do tej pory Studenci brali udział w wyjazdach do przedsiębiorstw m.in.  Lech Browary Wielkopolski oraz Man Truck Polska w Tarnowie Podgórnym, Beiersdorf Poznań.