Uczymy już od 35 001 dni
Katedra

Dydaktyka


Pracownicy Katedry Rachunkowości prowadzą zajęcia (wykłady, ćwiczenia, laboratoria komputerowe) z przedmiotów:

 • Podstawy rachunkowości,
 • Rachunkowość,
 • Rachunkowość finansowa,
 • Rachunkowość zarządcza,
 • Rachunek kosztów,
 • Rachunkowość podatkowa,
 • Rachunkowość budżetowa,
 • Rachunkowość bankowa,
 • Rachunkowość ubezpieczeniowa,
 • Rachunkowość instytucji finansowych,
 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Rachunkowość inwestycji,
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
 • Sprawozdawczość finansowa,
 • Auditing.