Wykaz zajęć prowadzonych dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa:

- Analityka kadrowa,

- Biznes plan,

- Budowanie systemu wynagrodzeń,

- Controlling i audyt personalny,

- Dobór pracowników,

- Ekonomiczna analiza decyzyjna,

- Komunikacja w biznesie,

- Kształtowanie potencjału menadżera,

- Narzędzia informatyczne wpierające ZZL,

- Negocjacje w biznesie,

- Ocena pracowników,

- Organizacja funkcji kadrowej,

- Planowanie i organizacja pracy,

- Podejmowanie działalności gospodarczej,

- Podejmowanie i zamykanie działalności gospodarczej,

- Projektowanie organizacji,

- Restrukturyzacja  zasobów kadrowych,

- Rozwój pracowników i zarządzanie kompetencjami,

- Rynek pracy,

- Strategiczne zarządzanie ZZL,

- Systemy kadrowo-płacowe,

- Systemy motywacyjne,

- Szkolenia pracowników,

- Zarządzanie kosztami pracy,

- Zarządzanie operatywne,

- Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach upadłości,

- Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa,

- Zarządzanie wynikami pracy,

- Zarządzanie zasobami ludzkimi,

- Zarządzanie zespołem pracowniczym,

- Zarządzanie zmianami w organizacji.