Studenckie Koło Naukowe Konsultingu SKN Compertus

SKN „Compertus” zostało utworzone w listopadzie 2010 roku przy Katedrze Zarządzania Strategicznego. Koło ma kilkunastu aktywnych członków i pomimo krótkiego stażu może pochwalić się znacznymi sukcesami. Członkowie Koła zorganizowali już kilka dużych wydarzeń na naszym uniwersytecie. Jednym z flagowych inicjatyw koła jest Dzień Konsultingu, organizowany co roku. Dodatkowo Compertus organizuje wiele mniejszych wydarzeń otwartych dla wszystkich studentów naszego Uniwersytetu.


Compertus zaprasza wszystkich studentów, którzy mają chęci do pracy, chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętego doradztwa oraz w przyszłości pracować w branży doradczej.

W ramach koła masz okazję:

  • uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych na UEP przez koło oraz znane firmy konsultingowe,
  • współpracować z firmami działającymi w zakresie naszych zainteresowań,
  • nauki wielu praktycznych aspektów związanych z pracą konsultanta,
  • wziąć udział w formalnych i nieformalnych spotkaniach z przedstawicielami biznesu
  • zostać koordynatorem projektu, wydarzenia organizowanego przez Compertusa,
  • być na bieżąco z programami stażowymi,
  • publikować swój dorobek naukowy,
  • integrować się z pozostałymi członkami koła,
  • także na ciekawy wpis w CV.