Uczymy już od 34 752 dni
Visiting Professors

Prof. dr inż. Elena Horska

Elena Horska jest profesorem ekonomii, Dziekanem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze, pracownikiem Katedry Marketingu i Handlu tej Uczelni.

Jej główne zainteresowania naukowo-badawcze obejmują: internacjonalizację w obrębie i poza granicami UE, identyfikowanie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w krajach unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Grupy Wyszehradzkiej w sektorze rolno-spożywczym, systemy dystrybucji żywności oraz zachowania nabywców.

W 2011 roku była visiting professor w Delhi School of Professional Studies and Research w New Delhi, w Indiach, w 2011 i 2012 roku visiting profesor na Kazakh National Agrarian University in Almaty. W ramach programu Erasmus prowadziła wykłady w Finlandii, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii oraz Irlandii, a w ramach programu CEEPUS w Chorwacji, na Węgrzech, w Austrii i w Polsce. Była koordynatorem projektu (lub lokalnym koordynatorem) 6 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i 24 międzynarodowych projektów edukacyjnych.

 

CV HORSKA 2015.doc