Dział Współpracy z Zagranicą zachęca studentów UEP do zapoznania się z ofertami dotyczącymi możliwości realizacji semestru/roku studiów w uczelniach partnerskich (poza programem Erasmus+). 


Do uczelni partnerskich nie można wyjeżdżać na pierwszym roku i ostatnim semestrze studiów - stacjonarnych i niestacjonarnych - pierwszego stopnia; czyli 6. studiów licencjackich i 7. studiów inżynierskich.
Można wyjeżdżać na ostatnim semestrze studiów: drugiego stopnia i jednolitych magisterskich.