Uniwersytet

Seminarium „Czy jesteśmy skłonni pomagać w czasie kryzysu?”. Prezentacja raportu „Motivation for volunteering and to help to solve crises in V4 countries”

26 czerwca, 2024

Seminarium „Czy jesteśmy skłonni pomagać w czasie kryzysu?” Prezentacja raportu „Motivation for volunteering and to help to solve crises in V4 countries” opracowanego w ramach projektu badawczego współfinansowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Zapraszamy do udziału w seminarium „Czy jesteśmy skłonni pomagać w czasie kryzysu?”, które odbędzie się 26.06.2024 w godz. 11.30-13.00, w sali 2.21 D UEP (oraz online). Podczas seminarium nastąpi prezentacja wyników raportu z badań przeprowadzonych kombinacją metod CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) and CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) opracowanego przez międzynarodowy zespół reprezentujący ośrodki akademickie ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Założeniem projektu jest m.in. udostępnienie tych wyników dla odbiorców w poszczególnych krajach oraz przeprowadzenie dyskusji na temat pozyskanej wiedzy. Chcielibyśmy rozszerzyć prezentację tych wyników o doświadczenia i wnioski jednostek oraz organizacji pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanych w niesienie pomocy podczas sytuacji kryzysowych w ostatnim czasie. Lokalne doświadczenie skonfrontowane z wynikami w skali krajowej i międzynarodowej z pewnością pozwolą wzbogacić dyskusję i umożliwią wyciągnięcie właściwych wniosków.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w seminarium poprzez formularz zgłoszeniowy: https://tiny.pl/d1vgb

Raport koncentruje się wokół następujących zagadnień:

 • zaangażowanie ludzi w świadczenie pomocy innym poprzez sformalizowane formy pomocy (stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne itp.),
 • aktywność dobroczynna wobec innych osób oferowana poprzez nieformalne formy pomocy (filantropia), takie jak: bezpośrednia pomoc udzielna członkom rodziny, sąsiadom, przyjaciołom i innym osobom),
 • przekazywanie darowizn pieniężnych lub rzeczowych w celu pomocy osobom potrzebującym. W odniesieniu do powyższych aktywności, uzyskane wyniki dostarczą odpowiedzi na wiele pytań, w tym m.in.:
 • Czy płeć wpływa na intensywność zaangażowania ludzi w działania dobroczynne?
 • Jakie grupy ludności ze względu na wiek są najbardziej zaangażowane w niesienie pomocy innym?
 • Czy poziom dochodu jest czynnikiem istotnie wpływającym na zakres i formę oferowanej pomocy?
 • Czy istnieje zależność między poziomem wykształcenia a poziomem zaangażowania w pomoc innym?
 • Jakie znaczenie w aktywności filantropijnej ma miejsce zamieszkania?
 • Czy wystąpienie zdarzeń kryzysowych motywuje nas do bardziej intensywnego niesienia pomocy?
 • Jakie zdarzenia kryzysowe w największym stopniu oddziałują na naszą skłonność do pomocy innym?
 • Jakie są różnice w zaangażowaniu w działania dobroczynne między obywatelami państw Grupy Wyszehradzkiej?

Organizatorami seminarium są Katedra Europeistyki i Fundacja UEP.
Zobacz wszystkie wydarzenia

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.