CFA Day odbędzie się w czwartek 16 listopada 2017 r. w godz. 9:45-11:15 w sali 0.5 CEUE.  


Podczas wydarzenia uczestnicy dowiedzą się, co to jest CFA, a także poznają szczegóły kolejnej edycji konkursu CFA Institute Research Challenge.


Konkurs jest inicjatywą, mającą na celu rozwinięcie u studentów umiejętności analizy i wyceny spółek, a także umiejętności prezentacji swoich wyników. W ramach tego konkursu, drużyna przeprowadza analizę finansową, wybranej przez CFA Society Poland, spółki akcyjnej. W tym zadaniu członków zespołu wspiera mentor, członek CFA, który wspomaga proces badawczy. Raport jest oceniany przez grono profesjonalistów finansowych, a następnie jest przedstawiany przed panelem ekspertów z branży, którzy wybierają drużynę do reprezentacji kraju na etapie europejskim. Zwycięska drużyna z Europy przechodzi do finału światowego.

 

Każda uczelnia może zgłosić maksymalnie dwie drużyny składające się z 3-5 uczestników. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 28 listopada 2017 roku.  Zgłoszenia na UEP przyjmuje dr hab. Katarzyna Perez, prof. nadzw. UEP (e-mail: k.perez@ue.poznan.pl) z Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych. 


Spotkanie inauguracyjne, na którym drużyny poznają wycenianą spółkę, odbędzie się w pierwszej połowie grudnia. W tegorocznej edycji konkursu finał lokalny odbędzie się 20 marca na GPW w Warszawie, finał europejski 4 i 5 kwietnia 2018 r. w Dublinie, a finał światowy 20 kwietnia 2018 r. (miejsce jeszcze nieokreślone).