Kalendarz wydarzeń

Zjazd Katedr Rachunkowości

20-22 września 2017 r.
Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest organizatorem tegorocznego Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowości. Ta coroczna, prestiżowa konferencja odbędzie się 20-22 września 2017 r. w Hotelu Mercure w Poznaniu  pod hasłem "Rachunkowość 2.0. Qspółczesne problemy w nauce, dydaktyce i pratyce rachunkowości" i zgromadzi przedstawicieli wszystkich Katedr Rachunkowości polskich uczelni wyższych.
Partnerami konferencji są organizacje zawodowe – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) oraz Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).