Wykładowcy:


prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon

KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH UEP

Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon zatrudniony jest na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 1998 – 2012 pracował w Katedrze Bankowości a od 2013 roku pracuje w Katedrze Finansów Publicznych UEP. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na tematyce rynku kapitałowego i bankowości. Jest autorem książek: ,,Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych” (2006 r.), ,,Warto mieć polską walutę” (2007 r.) oraz ,,Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji” (2011 r.).


prof. nadzw. UEP dr hab. Jacek Lisowski

KIEROWNIK KATEDRY UBEZPIECZEŃ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

kierownik Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pełnił funkcje kierownicze w znanych instytucjach ubezpieczeniowych m. in. w latach 1999-2000 – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Ubezpieczeń TUiR Warta S.A. w Poznaniu, w latach 2000 -2005 – Dyrektor Oddziału TUiR Warta S.A. w Poznaniu.            


mgr Wojciech Białek

GŁÓWNY ANALITYK CDM PEKAO

Główny Analityk Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S. A.,
prowadzi własny blog dla inwestorów giełdowych, uznany jako jeden zpięciu najlepszych blogów finansowo-gospodarczych w Polsce,według rankingu Gazety Giełdy„Parkiet”z dnia 11 marca 2013 r.,
autor wielu artykułów w czasopismach fachowych takich jak: Nasz Rynek Kapitałowy, Gazeta Giełdy „Parkiet”.


mgr Ewa Domańska

Mgr Ewa Domańska od 1991 roku pracownik SGB-Banku S.A. ( wcześniej Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A.), spółki akcyjnej banków spółdzielczych, od 1993 roku dealer w dealing room banku w Departamencie Skarbu, dokonujacy transakcji złotowych i walutowych na rynku międzybankowym, członek Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych ACI Polska, zrzeszającego dealerów banków komercyjnych.


mgr Paweł Homiński

DORADCA INWESTYCYJNY NOBLE FUNDS TFI

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość, posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 143) oraz tytułu CFA (Chartered Financial Analyst,

w latach 1995-1997 zatrudniony w Domu Maklerskim Magnus jako analityk. Następnie w latach 1997-1999 zarządzał polską częścią aktywów niemieckiego funduszu East Capital Beteiligungen AG.,

w latach 1999-2006 pracował w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym DOM S.A. na stanowisku doradcy inwestycyjnego odpowiedzialnego za zarządzanie portfelem akcji funduszu,

od 2006 roku w Noble Funds TFI S.A. – odpowiada za tworzenie strategii i zarządzanie funduszami. Jest także członkiem Zarządu tej instytucji.


mgr Kamil Jaros

ANALITYK FINANSOWY, EFIX DOM MAKLERSKI

Analityk rynku futures od samego początku jego powstania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

analityk i komentator przebiegu sesji kontraktów terminowych na WIG20.

sporządza tygodniowe analizy dotyczące perspektyw rynku terminowego na tle tendencji i wydarzeń na finansowych rynkach światowych i polskich pod wspólnym tytułem: Weekendowa Analiza Futures,

od lutego 2013 roku analityk finansowy Efix Dom Maklerski


mgr Sławomir Kłusek

Mgr Sławomir Kłusek jest analitykiem giełdowym.

Urodził się i mieszka w Poznaniu, gdzie ukończył Szkołę Podstawową nr 89, XII Liceum Ogólnokształcące oraz Akademię Ekonomiczną.

W przeszłości pracował w Powszechnej Kasie Oszczędności – Banku Państwowym (obecnie nazywanej PKO Bankiem Polskim), Biurze Maklerskim Banku Staropolskiego (który po przekształceniach zmieniał nazwę na Staropolski Dom Maklerski a później na profit4U Dom Maklerski) a potem w Gospodarczym Banku Wielkopolski (który po przekształceniach i połączeniu z Mazowieckim Bankiem Regionalnym zmienił nazwę na SGB – Bank).

W okresie od 1997 roku do 2008 roku był komentatorem giełdowym „Rzeczpospolitej”. Od 2002 roku do 2009 roku był z kolei komentatorem giełdowym „Gazety Giełdy Parkiet.


mgr Tomasz Kasowicz

ANALITYK SEKTORA PALIWOWEGO I CHEMICZNEGO W DOMU MAKLERSKIM BZ WBK S. A

Analityk sektora paliwowego i chemicznego w Domu Maklerskim BZ WBK S. A.

pracował także w Erste Securities Polska – odpowiadał za analizy branżowe m. in. spółki gazowe i olejowe

zajął 2 pozycję na najlepszego analityka giełdowego w prestiżowym rankingu Gazety Giełdy „Parkiet” w 2013 roku


mgr Jarosław Niedzielewski

DYREKTOR DEPARTAMENTU INWESTYCJI INVESTORS TFI

Doradca inwestycyjny, absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunku: finanse i bankowość

w latach 1997-1998 analityk w Fidelia TFP

w latach 1998-1999 zarządzający funduszem ABB TFP

od 1999 r. Dyrektor Departamentu Inwestycji w DWS TFI Polska / Investors TFI

wieloletni komentator Gazety Giełdy „Parkiet”


mgr Mariusz Sadłocha

Mgr Mariusz Sadłocha jest absolwentem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 1992 związany był z Domem Maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. W latach 1992-1999 pełnił funkcję maklera i kierownika Centralnego Biura Maklerskiego WBK S.A.; w okresie 2001-2011 – Prezes Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. – członka AIB Group. Od roku 2011 do roku 2013 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Global Banking&Markets (Santander Group).
Od roku 2013 – wspólnik w spółce Res Progress Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie.


Grzegorz Zalewski

FILOZOF RYNKU, EKSPERT DM BOŚ

Na rynkach finansowych obecny od 1993 roku. Pracował jako analityk, a później jako szef działu analiz w Gazecie Giełdy „Parkiet”. Publikował liczne teksty o charakterze edukacyjnym i analitycznym w specjalistycznej prasie finansowej,

założył i przez dziesięć lat (2001-2010) prowadził portal futures.pl poświęcony spekulacji na rynkach terminowych. Prowadzi szkolenia dotyczące rynków finansowych (instrumenty pochodne, systemy transakcyjne, psychologia inwestowania i inne) dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych.


mgr Maciej Żelazny

Autor książki „Harmonic Trading: Precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia pozycji na rynku FOREX”. Jest autorem artykułów w magazynie TREND oraz MarketVoice. Jego praktyczne wskazówki można spotkać również na takich portalach jak Comparic.pl oraz Traderzy.pl. Prowadzi otwarte seminaria inwestycyjne i webinary.