Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pragnąc upamiętnić postać i dorobek Profesora Wacława Wilczyńskiego ogłasza 
V edycję ogólnopolskiego Konkursu
imienia Profesora Wacława Wilczyńskiego 
na najlepszą pracę doktorską z zakresu 
teorii i historii ekonomii oraz polityki gospodarczej.

Patronami i wyłącznymi sponsorami Konkursu są:
JM Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

W Konkursie przyznawane są następujące nagrody pieniężne:
I miejsce - 5 000zł
II miejsce - 3 000zł.

Do udziału w Konkursie zapraszamy autorów prac wyróżnionych przez radę jednostki mającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, obronionych w okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2018 r., których tematyka dotyczy teorii i historii ekonomii oraz polityki gospodarczej. 

Kapitułę Konkursu stanowią:
prof. dr hab. Kamila Wilczyńska - Przewodnicząca Kapituły
prof. dr hab. Józef Orczyk
prof. dr hab. Emil Panek
prof. dr hab. Marek Ratajczak
prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa
dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. nadzw. UEP
dr Ryszard Szulc. 

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 31.10.2018 roku.

Prace konkursowe wraz z kompletem dokumentów, wymienionych w regulaminie Konkursu, należy przekazać przez kancelarię Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu lub przesłać na adres: 
Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ul. Towarowa 53, 
61-896 Poznań, z dopiskiem "konkurs".