WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU istnieje od 1956 roku.

 

Wydajemy książki naukowe i dydaktyczne dotyczące szeroko rozumianej problematyki ekonomicznej. W ofercie Wydawnictwa znajdują się publikacje prezentujące zagadnienia: teorii i organizacji zarządzania, handlu i usług, marketingu, ekonomiki produkcji, ekonomiki konsumpcji, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, polityki gospodarczej i planowania rozwoju, handlu międzynarodowego, logistyki i transportu, prawa gospodarczego, gospodarki przestrzennej, historii myśli ekonomicznej, ekonomii matematycznej, matematyki, ekonometrii, demografii, statystyki, polityki społecznej, towaroznawstwa, jak również pozycje z zakresu nauk społecznych: filozofii, psychologii i socjologii.

 

Wydawnictwo uczestniczy w pracach nad trzema czasopismami uczelnianymi: kwartalnikiem Economics and Business Review, miesięcznikiem Studia Oeconomica Posnaniensia oraz La Revue Internationale des Economistes de Langue Française. Wszelkich informacji udzielają i teksty przyjmują redakcje czasopism.


Uczelnia stwarza możliwość publikowania krótkich opracowań również najmłodszym adeptom nauki. Obok monograficznej serii Studia Doktorantów redagowana jest również seria Debiuty Ekonomiczne, w której zamieszczane są  teksty autorstwa członków studenckich kół naukowych.

 

Oferta wydawnicza znajduje się na stronie Księgarni PWN http://poznan.ksiegarnienaukowe.pl, która prowadzi sprzedaż naszych publikacji zarówno internetowo, jak i w swej siedzibie w Collegium Altum przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16.