Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 2/St.Pod./2019

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 41/St.Pod./2018 Rektora UEP z dnia 11 września 2018 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie”