Krajowa Rada Biegłych Rewidentów w dniu 5 września 2017 roku podjęła decyzje o uhonorowaniu dra Radosława Kałużnego brązową odznaką Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Odznaczenie jest wyrazem podziękowania na wieloletnią przynależność do samorządu zawodowego biegłych rewidentów, uczestnictwo w pracach na rzecz środowiska a także przestrzeganie zasad etycznych niezbędnych do godnego reprezentowania społeczności biegłych rewidentów - osób działających w interesie publicznym.