Serdecznie witam na stronie Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej. Znajdą na niej Państwo, obok informacji stałych, wiele, mam nadzieję, interesujących wiadomości z życia Katedry. Żywię głęboką nadzieję, że odwiedziny strony spotkają się z Państwa życzliwym odbiorem i zaowocują kolejnymi wizytami w Katedrze, do których gorąco zachęcam. Działalność KMiGŻ koncentruje się na badaniu funkcjonowania sektora rolnego i gospodarki żywnościowej we współczesnym świecie. Tematyka ta winna być bliska nam wszystkim, wszak każdy człowiek jest konsumentem i znane powinno mu być nie tylko pojęcie homo oeconomicus, ale także homo agricola w specyficznym odniesieniu do nauk ekonomicznych.

Dziękując Państwu za odwiedziny strony, życzę przyjemnej lektury.
Gaudium in litteris est.

Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP
Kierownik Katedry


Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej została wyodrębniona z Katedry Makroekonomii w roku akademickim 1999/2000. Jej założycielem był Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, który od początku istnienia Katedry jest również jej Kierownikiem. Obok niego Zespół KMiGŻ współtworzyli: prof. Waldemar Czternasty, dr Tomasz Kujaczyński, mgr Łukasz Pawelczak oraz czworo doktorantów: mgr Anna Henisz (Matuszczak), mgr Katarzyna Muszyńska, mgr Agnieszka Sapa oraz mgr Aleksander Grzelak. Z biegiem lat Katedra prężnie się rozwijała, a Jej Skład oraz potencjał naukowy wyraźnie rosły. 

Obecnie (2017) Katedra zatrudnia sześcioro samodzielnych pracowników naukowych, czworo pracowników ze stopniem naukowym doktora nauk ekonomicznych oraz dwóch doktorantów. Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej jest jedną z najlepszych i najbardziej cenionych Katedr na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Z Katedrą blisko współpracują między innymi doc. dr inż. Zofia Szalczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr hab. Agnieszka Brelik, Kierownik Zakładu Studiów Regionalnych i Europejskich w Katedrze Polityki Gospodarczej i Turystyki w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. nadzw. UEP i dr Adam Majchrzak, którzy na bieżąco uczestniczą w pracach badawczych Katedry. 

Sprawne funkcjonowanie systemu administracyjno-organizacyjnego Katedry zapewnia od początku jej istnienia Pani Mirosława Bąkowska.