Aktualności

GRATULUJEMY!

Z radością informujemy, że 13.01.2016 r. p.mgr Rafał Iwański obronił rozprawę doktorską 

Rozwój opieki długoterminowej nad osobami starszymi w województwie zachodniopomorskim; Promotor: prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, prof. zw. UEP, Recenzenci:

dr hab. Barbara Kryk, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego; prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP.

Rada Wydziału Ekonomii UEP 15.01.2016r. nadała p.mgr. Rafałowi Iwańskiemu stopień naukowy doktora.

Serdecznie gratulujemy!