Konferencja naukowa
„MYŚLENIE PREWIDYSTYCZNE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. EKONOMIA-SOCJOLOGIA-FILOZOFIA”,
odbyła się 13.04-14.04.2016r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Konferencja objęta została honorowym patronatem JM Rektora UEP Prof. Mariana Goryni, Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego.

Organizatorami tego wydarzenia byli Katedra Socjologii i Filozofii UEP, Instytut Filozofii UAM oraz SKN Intersophia.

Celem konferencji było ukazanie przemian zachodzących w obrębie nauk społecznych w odniesieniu do obowiązywania imperatywu „myślenia do przodu” i wzbudzenie dyskusji na temat braku/obecności refleksji dotyczącej przyszłości człowieka i społeczeństw. Do udziału w konferencji i wspólnym dialogu zaprosiliśmy socjologów, ekonomistów, filozofów, antropologów oraz reprezentantów innych nauk (przede wszystkim – społecznych), zainteresowanych wyróżnioną problematyką.


Z okazji konferencji zorganizowano koncert „Muzyczne inspiracje dla przyszłości”. W repertuarze znalazły się m.in. utwory operetkowe („Baron Cygański” J.Straussa), operowe („Xerxes” Haendla), instrumentalne (fortepian, wiolonczela, skrzypce, flet), pieśni oraz muzyka filmowa (tango „Por una Cabezza” z filmu „Zapach kobiety”).


Szczegółowe informacje znajdują się na podstronach KONFERENCJA MYŚLENIE PREWIDYSTYCZNE/PROVIDENT THINKING (http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-ekonomii,c19/katedra-socjologii-i-filozofii,c2966/konferencja-myslenie-prewidystyczne-provident-thinking,c6520/ ) oraz GALERIA (http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-ekonomii,c19/katedra-socjologii-i-filozofii-1w,c2966/galeria,c3627/).