Radosław Murkowski, doktor nauk ekonomicznych; 


problematyka badawcza: