Propozycja SEMINARIÓW MAGISTERSKICH

  • dr Małgorzata Szczyt, Wykorzystanie metod ilościowych w analizach ekonomicznych. Problemy demograficzne świata, państwa, regionu

  • dr Tomasz Szubert, Wielowymiarowa analiza zjawisk demograficznych, społecznych i gospodarczych,

  • dr Krzysztof Szwarc, Statystyczna analiza zjawisk ekonomicznych i społecznych.

 

Propozycja SEMINARIÓW DYPLOMOWYCH

  • dr Małgorzata Szczyt, Wykorzystanie metod ilościowych w analizach ekonomicznych. Problemy demograficzne świata, państwa, regionu,

  • dr Tomasz Szubert, _ Wielowymiarowa analiza zjawisk demograficznych, społecznych i gospodarczych ,

  • dr Krzysztof Szwarc, Statystyczna analiza zjawisk ekonomicznych i społecznych,

  • dr Dorota Strózik, Badanie zjawisk społeczno-demograficznych z zastosowaniem statystycznych metod analizy danych