Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i rachunkowość (specjalność: ubezpieczenia gospodarcze) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji (kierunek: prawo).


Pierwszą pracę magisterską pt. "Klauzule abuzywne w ubezpieczeniach" pisał pod kierownictwem dr K. Łyskawy, a drugą pt. "Umowa ubezpieczenia" pod kierownictwem prof. zw. dr hab. A. Nowickiej.


Od 2015 roku pracownik zakładu ubezpieczeń.


Zainteresowania badawcze: gwarancje ubezpieczeniowe.


Prowadzone przedmioty:

·         Podstawy ubezpieczeń

·         Prawo ubezpieczeniowe