Zgodnie z punktem VI Zasad finansowania zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (badania MNiD) - "odwołania i prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku można składać do Dziekana Wydziału Ekonomii w terminie 7 dni od daty opublikowania listy osób wraz z kwotą uzyskanego dofinansowania, ogłoszonej na stronie Wydziału Ekonomii"