I Sekretariat Międzykatedralny Katedr:
 • Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej
 • Katedra Pracy i Polityki Społecznej
 • Katedra Finansów Publicznych 
Koordynator: Teresa Brączkowska
miejsce: Budynek C, p. 304
tel: 61-854-38-83

II Sekretariat Międzykatedralny Katedr:  
 • Katedra Pieniądza i Bankowości
 • Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
Koordynator: mgr Małgorzata Kaczmarek
Miejsce: Collegium Altum, p. 1214
tel: 61-854-32-14

III Sekretariat Międzykatedralny Katedr: 
 • Katedra Ubezpieczeń
 • Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr
Koordynator: mgr Ewa Herkowiak
miejsce: Collegium Altum, p. 1520
tel: 61-854-38-12

IV Sekretariat Międzykatedralny Katedr:  
 • Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
 • Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
mgr Anna Stawna-Dudniczek
Koordynator
stanowisko: starszy specjalista do sprawa administracyjnych
telefon: 61-854-30-14
e-mail: Anna.Stawna-Dudniczek@ue.poznan.pl
makro@ue.poznan.pl

Mirosława Bąkowska
stanowisko: Specjalista do spraw administracyjnych
telefon: 61-854-30-17
e-mail: Miroslawa.Bakowska@ue.poznan.pl
kmigz@ue.poznan.pl

V Sekretariat Międzykatedralny Katedr:  
 • Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej
 • Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations
Koordynator: Ewa Stąpyra
miejsce: Budynek B, p. 120
tel: 61-856-95-33