Zespół badawczy

Dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. nadzw. UEP

Dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. nadzw. UEP – zatrudniony w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia w 2013 roku. Autor lub współautor ponad 140 publikacji naukowych. Prowadzi prace badawcze w zakresie ekonomii rolnej, ekonomii instytucjonalnej, makroekonomii i teorii ekonomii dotyczące m.in. przepływów międzygałęziowych, rent politycznych oraz zrównoważonego rozwoju. Ważniejsze publikacje: The Regional Structure of CAP Subsidies and Factor Productivity in Agriculture in the EU28 – a Spatial Analysis (współautor: Katarzyna Smędzik), Agricultural Economics (AGRICECON) 2016; A New Land Rent Theory for Sustainable Agriculture (współautor: A. Matuszczak), Land Use Policy 2016; Political Rents of European Farmers in The Sustainable Development Paradigm. International, National and Regional Perspective (Bazyli Czyżewski red.), PWN 2016; The incidence of agricultural policy on the land market in Poland:Two-dimensional and multilevel analysis (współautor: G. Przekota, A. Poczta-Wajda), Land Use Policy 2017; Market versus agriculture in Poland – macroeconomic relations of incomes, prices and productivity in terms of the sustainable development paradigm (współautor: A. Majchrzak), Technological and Economic Development of Economy 2017; Interwencjonizm rolny: pogoń za rentą a wybór publiczny lub korygowanie rynku (współautor: A. Matuszczak), Ekonomista 2016.

Wybrane publikacja 


Publikacje na "Liście Filadelfijskiej" (JCR) i "Web of Science" / JCR and Web of Science publications

JCR:


 1. Czyżewski B., Matuszczak A., 2018, Rent-seeking in agricultural policy revisited: a new look at the CAP consensus, Studies in Agricultural Economics (accpeted 13.02.2018), vol. 120, in press: https://doi.org/10.7896/j.1801. 
 2. Czyżewski B., Kryszak Ł., Impact of different models of agriculture on greenhouse gas (GHG) emissions: a sectoral approach, Outlook on Agriculture, 21 Feb 2018 - Online First, http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0030727018759092
 3. Czyżewski B., Guth M., Matuszczak A., 2018, The impact of the CAP green programmes on farm productivity and its social contribution, Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable Development, 2018, vol. 13, no 1, 173-183. 
 4. Czyżewski B. (50%), Trojanek R. , Matuszczak A., 2018, The Effects of Use Values, Amenities and Payments for Public Goods on Farmland Prices: Evidences from Poland, Acta Oeconomica, Vol. 68 (1), pp. 143-166. 
 5. Czyżewski B. (50%), Matuszczak A., 2018, Towards Measuring Political Rents in Agriculture: Case Studies of Different Agrarian Structures in the EU. Agricultural Economics (Agric. Econ.), 64, 2017, 101-114. 
 6. Czyżewski, B. (60%), Majchrzak, A., 2018, Market versus agriculture in Poland - macroeconomic relations of incomes, prices and productivity in terms of the sustainable development paradigm., Technological and Economic Development of Economy, 24 (2), 318-334. 
 7. Czyżewski B., Matuszczak A., Muntean A., 2018, Influence of Agricultural Policy on The Environmental Sustainability of European Farming, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 19, No 1, 426-434. 
 8. Czyżewski, B., Przekota, G., Poczta-Wajda, A., 2017, The incidence of agricultural policy on the land market in Poland:Two-dimensional and multilevel analysis, Land Use Policy, 63, s. 174-185.
 9. Czyżewski, B., Smędzik-Ambroży, K., 2017, The regional structure of the CAP subsidies and the factor productivity in agriculture in the EU 28, Agricultural Economics - Zemedelska Ekonomika, 63 (4), s. 149-163.
 10. Czyżewski, B., Majchrzak, A., 2017, Economic size of farms and adjustments of the total factor productivity to the business cycle in Polish agriculture, Agricultural Economics - Zemedelska Ekonomika, 63 (2), s. 93-102.
 11. Czyżewski, B., Polcyn, J., Hnatyszyn-Dzikowska, A., 2016, Concept for Measuring the Efficiency of Public Goods Provision Based on the Education Sector in Poland, Ekonomický Časopis, 64 (10), s. 973-993.
 12. Czyżewski, B., Polcyn, J., 2016, Education Quality and its Drivers in Rural Areas of Poland, Eastern European Countryside, 22, s. 197-227.
 13. Czyżewski, B., Matuszczak, A., 2016, A new land rent theory for sustainable agriculture, Land Use Policy, 55, s. 222-229. 
 14. Czyżewski, B., Mrówczyńska-Kamińska, A., 2011, Przepływy międzygałęziowe i podział rent w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce w latach 1995–2005, Ekonomista, 2, s. 203-233. 
 15. Czyżewski, B., 2010, Kontrowersje wokół rent gruntowych: od ekonomii klasycznej do czasów współczesnych, Ekonomista, 2, s. 227-242. Web of Science:

 1. Czyżewski, B. (ed.), 2016, Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm. International, national and regional perspective , PWN, Warsaw
 2. Bórawski P., Brelik A., Czyżewski B. (ed.), 2014, Rural development in Poland : the role of policy, tourism and human capital, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, Ostrołęka.
 3. Czyżewski, B., Trojanek, R., 2016, The effects of payments for public goods on farmland prices under SAPS w: Bazyli Czyżewski (red.), Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm. International, national and regional perspective , Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa, s. 210-221.
 4. Kułyk, P., Czyżewski, B., 2016, Disproportions in the system of support for agriculture in EU countries: an attempt at estimation w: Bazyli Czyżewski (red.), Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm. International, national and regional perspective , Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa, s. 103-117.
 5. Czyżewski, B., Matuszczak, A., 2016, Political rents in the EU-27. Comparative analysis w: Bazyli Czyżewski (red.), Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm. International, national and regional perspective , Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa, s. 154-174.
 6. Czyżewski, B., Polcyn, J., 2016, From the land rent of the physiocrats to political rent in sustainable agriculture w: Bazyli Czyżewski (red.), Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm.International, national and regional perspective , Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa, s. 28-47.
 7. Czyżewski, A., Czyżewski, B., 2016, Research challenges for agricultural economics in the new paradigm w: Bazyli Czyżewski (red.), POLITICAL RENTS OF EUROPEAN FARMERS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARADIGM . International, national and regional perspective, Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa, s. 18-27. 
 8. Czyżewski B., 2009, The evolution of land rent theory and its significance for the EU agriculture, Economic Science for Rural Development: Proceedings of the 10th International Scientific Conference: Primary and Secondary Production, Consumption, Latvia University of Agriculture, Vol. 19: s. 83-90.
 9. Czyżewski, B., 2013, Profitability of Land Factor on the Conditions of Sustainable Development - Frames of New Land Rent Theory, Economic Science for Rural Development, Proceedings of the International Scientific Conference on Economic Science for Rural Development, Latvia , Jelgava,  APR 25-26, Issue: 31, Pages: 73-78. 
 10. Polcyn, J., Czyżewski, B., 2016, Maximizing the quality of education by measuring the educational added value in secondary school technical type on the basis of exam results, Management, 2, s. 360-378. 


Wszystkie publikacje


Pokój 1018 Collegium Altum 

tel. 061 854-30-18 
mail: b.czyzewski@ue.poznan.pl 


  Curriculum vitae