Wydziały

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 

Serdecznie zapraszamy na wykład „Konsumenci arabscy – uwarunkowania kulturowe w marketingu”, który poprowadzi mgr Agnieszka Chęś – doktorantka UEP. Podczas wykładu omówione zostaną te cechy kultury arabskiej, które mają największy wpływ na zachowania konsumentów w arabskich państwach Zatoki Perskiej. Region ten, kojarzony przede wszystkim z nowoczesnym Dubajem, charakteryzuje się dużą odmiennością od kultury Zachodu, konserwatyzmem, tradycjonalizmem i wieloma wewnętrznymi sprzecznościami. Prowadząca, która pracowała przez trzy lata w krajach arabskich, podzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie skutecznego prowadzenia działań marketingowych na tych rynkach. Wykład odbędzie się w środę, 13 grudnia, w godzinach 11.30 - 13, w sali 016 (Altum). Zapraszamy!

 

Spieszymy donieść o kolejnym sukcesie naukowców z WGM-u - referat pt. "Czy jest miejsce dla bodźców podatkowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w rozwoju jakościowym rynku NewConnect?" autorstwa prof. Pawła Śliwińskiego oraz doktorantów: mgr. Tomasza Nowaka i mgr. Jacka Krawca został wyróżniony w konkursie towarzyszącym VI Kongresowi Rynku Kapitałowego! Gratulujemy!

 

Jeśli marzy Wam się własny startup, który zmieni oblicze rzeczywistości i którego historia sukcesów opiewana będzie w licznych studiach przypadków przerabianych na zajęciach przez Waszych młodszych kolegów i koleżanki, to StartUp MashUp 2017 jest wydarzeniem dla Was :)

Jak do nas trafić?

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Budynek A, p. 140
telefon: 61-856-92-55
fax: 61-856-92-58