Nastąpiło rozstrzygnięcie trzeciej edycji programu grantowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu „WRACAM” adresowanego do osób powracających po dłuższej przerwie w karierze naukowej spowodowanej opieką nad dziećmi. Laureatką konkursu w 2015 roku została Pani dr Anna Matysek-Jędrych z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej, której wniosek został oceniony na 54,5 punktów (na 60 możliwych do zdobycia). Nagrodzony projekt pt. „Instytucjonalne uwarunkowania skuteczności polityki makroostrożnościowej – studium teoretyczno-empiryczne” będzie realizowany przez 17 miesięcy, a jego budżet wyniesie 15 000,00 zł.
Gratuluję Zwyciężczyni, a pozostałym Wnioskodawczyniom serdecznie dziękuję za wzięcie udziału w konkursie, tym bardziej, że jego poziom był niezwykle wyrównany.
Jednocześnie zachęcam do uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu, która zostanie ogłoszona we wrześniu 2016 roku.