Akademia Leona Koźmińskiego


Prof. Krzysztof Obłój
Katedra Strategii
kobloj@kozminski.edu.pl 


Dr hab. Jerzy Cieślik, prof. ALK
Katedra Przedsiębiorczości/Ernst&Young Polska
jerzy.cieslik@ey.com.pl, cieslik@kozminski.edu.pl

Dr Mariola Ciszewska-Mlinarič
Katedra Strategii
mariolac@kozminski.edu.pl

Mgr Anna Olszewska
Katedra Zarządzania
anna.olszewska@ymail.com

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

Dr Anna Sobczyk-Kolbuch
Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Międzynarodowych
annask@gwsh.pl

Instytut Zachodni w Poznaniu

Dr Marta Götz
mgoetz@iz.poznan.pl

Manchester Metropolitan University

Dr Agnieszka Chidlow
Centre for International Business and Innovation
a.chidlow@mmu.ac.uk

Nottingham University Business School China

Dr Michał Lemański
michal.lemanski@nottingham.edu.cn

Szkoła Główna Handlowa

Dr hab. Grażyna Aniszewska, prof. SGH
Katedra Teorii Zarządzania
ganisz@sgh.waw.pl

Dr Lidia Danik
Zakład Marketingu Międzynarodowego
ldanik@sgh.waw.pl

Prof. Tomasz Gołębiowski
Zakład Zarządzania Międzynarodowego
tgoleb@sgh.waw.pl

Dr hab. Mirosław Jarosiński
Katedra Zarządzania w Gospodarce
mjaros@sgh.waw.pl

Mgr Anna Kuncewicz
anna.kuncewicz@doktorant.sgh.waw.pl

Dr Małgorzata Lewandowska
Zakład Zarządzania Międzynarodowego
mlewando@sgh.waw.pl

Dr Agnieszka McCaleb
agnieszka.mccaleb@doktorant.sgh.waw.pl

Dr hab. Witold Wiliński
Zakład Zarządzania Międzynarodowego
witold.wilinski@gmail.com

University College Dublin

Dr Dorota Piaskowska
dorota.piaskowska@ucd.ie

University of Fribourg

Mgr Marta Kramarek
Chair for International Management Liebherr/Richemont Endowed Chair
marta.kramarek@gmail.com

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Mgr Magdalena Grochal-Brejdak
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
magdalena.grochal@ue.katowice.pl

Dr Aleksandra Olejnik-Nizielska
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
aleksandra.nizielska@ue.katowice.pl

Prof. Sławomir Smyczek, prof. nadzw. UE
Badań Konsumpcji
slawomir.smyczek@ue.katowice.pl

Dr hab. Maja Szymura-Tyc, prof. UE
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
maja.tyc@ue.katowice.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr hab. Krzysztof Wach, prof. nadzw. UEK
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji
wachk@uek.krakow.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr Katarzyna Appelt
Katedra Finansów Międzynarodowych
katarzyna.appelt@ue.poznan.pl

Dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat, prof. UEP
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
m.purgat@ue.poznan.pl

Dr Marlena Dzikowska
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
marlena.dzikowska@ue.poznan.pl

Prof. Marian Gorynia
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
m.gorynia@ue.poznan.pl

Dr hab. Barbara Jankowska, prof. UEP
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
barbara.jankowska@ue.poznan.pl

Mgr Aleksandra Kania
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
aleksandra.kania@ue.poznan.pl

Mgr Michał Kasprzyk
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej/GlaxoSmithKline Poznań
kasprol@poczta.onet.pl, michal.kasprzyk@phd.ue.poznan.pl

Dr Katarzyna Mroczek-Dąbrowska
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
katarzyna.mroczek@ue.poznan.pl

Dr Maciej Pietrzykowski
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
maciej.pietrzykowski@ue.poznan.pl

Dr Łukasz Puślecki
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
lukasz.puslecki@ue.poznan.pl

Dr Milena Ratajczak-Mrozek
Katedra Marketingu Międzynarodowego
milena.ratajczak@ue.poznan.pl

Dr Agnieszka Skuza
Katedra Marketingu Produktu
agnieszka.skuza@ue.poznan.pl

Dr Marcin Soniewicki
Katedra Marketingu Międzynarodowego
marcin.soniewicki@ue.poznan.pl

Mgr Monika Stanulewicz
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej/Deutsche Telekom AG
stanulewicz@go2.pl

Dr Michał Staszkow
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
michal.staszkow@ue.poznan.pl

Dr hab. Beata Stępień, prof. nadzw. UEP
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
beata.stepien@ue.poznan.pl

Dr hab. Ewa Mińska-Struzik
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
e.minska@ue.poznan.pl

Dr Magdalena Śliwińska
Katedra Europeistyki
magdalena.sliwinska@ue.poznan.pl

Dr hab. Rafał Śliwiński, prof. UEP
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
rafal.sliwinski@ue.poznan.pl

Dr Piotr Trąpczyński
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej
piotr.trapczynski@ue.poznan.pl

Dr hab. Szymon Truskolaski
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
szymon.truskolaski@ue.poznan.pl

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. dr hab. Boguslawa Drelich-Skulska
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
boguslawa.drelich-skulska@ue.wroc.pl

Dr Anna Jankowiak
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
anna.jankowiak@ue.wroc.pl

Dr Szymon Mazurek
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
szymon.mazurek@ue.wroc.pl

Uniwersytet Gdański

Dr Renata Orłowska
Instytut Handlu Zagranicznego, Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
ekoro@ug.edu.pl

Dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG
Instytut Handlu Zagranicznego, Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
k.zoladkiewicz@ug.edu.pl

Uniwersytet Łódzki

Dr Tomasz Dorożyński
Katedra Wymiany Międzynarodowej
tdorozynski@uni.lodz.pl

Prof. dr hab. Janusz Świerkocki, Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Toku Studiów
Katedra Wymiany Międzynarodowej
jswierk@uni.lodz.pl

Dr Wojciech Urbaniak
Katedra Wymiany Międzynarodowej
w.urbaniak@interia.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Zdzisław Puślecki
Zakład Gospodarki Międzynarodowej
zdzislaw.puslecki@amu.edu.pl

Uniwersytet Rzeszowski

Dr Barbara Fura
Zakład Metod ilościowych
butryn@univ.rzeszow.pl

Dr Tomasz Potocki
Katedra Polityki Gospodarczej
tpotocki@gmail.com

Dr Tomasz Surmacz
Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
toms@univ.rzeszow.pl

Dr Bogdan Wierzbiński
Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
bowie@univ.rzeszow.pl

Uniwersytet Szczeciński

Dr inż. Marcin Gryczka
Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
gryczka@wneiz.pl

Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz
Katedra Marketingu
karas@mail.wz.uw.edu.pl

Prof. dr hab. Krzysztof Obłój
Katedra Strategii
kobloj@kozminski.edu.pl

Dr Aleksandra Wąsowska
Zakład Zarządzania Strategicznego i Międzynarodowego
AWasowska@wz.uw.edu.pl

Dr Radosław Wolniak
Zakład Teorii Rozwoju Gospodarczego
wolniak@wne.uw.edu.pl

Dr Michał Zdziarski
Zakład Zarządzania Strategicznego i Międzynarodowego
mzdziarski@mail.wz.uw.edu.pl

Dr hab. Marcin Żemigała
Katedra Teorii Organizacji
m.zemigala@poczta.onet.pl

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Dr Jan Nowak, prof. WSE
nowakj07@gmail.com