Biografia:

Doktor nauk ekonomicznych, tytuł dysertacji doktorskiej: „Czynniki kształtujące zachowania nabywców na rynku wina w Polsce na tle tendencji światowych” Promotor: prof. Dr hab. Henryk Mruk

Uczelniany kurs pedagogiczny dla młodej kadry UEP 2011/2012

Udział w projekcie unijnym: „Foresight, narzędzie wspierające transfer wiedzy między nauką i przedsiębiorstwami” 2012

Studia podyplomowe: „Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego” Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 2014/2015

 

 

Lista prowadzonych przedmiotów:

 

Magazynowanie i obsługa zapasów

Logistyka dystrybucji

Strategie logistyczno-marketingowe

Logistyczno-marketingowa obsługa klienta

Sterowanie zapasami

Zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami i sieciami dostaw

Logistyka w turystyce

Seminarium dyplomowe

 

Publikacje:

 • Monografia naukowa
  • Sipińska-Gołembska, E., Majchrzak-Lepczyk, J., Bentyn, Z., 2015, Eurologistyka, Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN).
 • Podręcznik akademicki
  • Majchrzak-Lepczyk, J., Maryniak, A., 2016, Rynek powierzchni magazynowej i elementy jej wyposażenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP).
 • Publikacja w czasopiśmie
  • Majchrzak-Lepczyk, J., Szymczak, M., 2011, Funkcjonowanie łańcuchów dostaw wina w Polsce, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 10, s. 14-19. http://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/8593/gmil_10_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2011, Komunikacja z krwiodawcą. Błędy. Trudności. Konsekwencje., Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 208, s. 522-532.
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2011, Zadania logistyki w strategicznym zarządzaniu krwiodawstwem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 234, s. 270-281.
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2012, Kształtowanie wartości dla klienta na przykładzie winnic w Polsce, Logistyka, 4, s. 1101-1107.
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2012, Istota innowacji w obsłudze logistycznej, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 224, s. 164-173.
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2012, Działania adaptacyjne dostawców produktów względem oczekiwań konsumentów, Handel Wewnętrzny, V-VI, s. 370-378.
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2012, Obsługa logistyczna sektora handlu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 267, s. 30-38.
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2013, Wybrane aspekty aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 6, s. 2-6. http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/8591/gmil_6_2013_int%20a.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2013, Czas jako źródło wartości dla klienta, Handel Wewnętrzny, 4, s. 36-45.
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2014, Obsługa klienta w wymiarze logistyczno-marketingowym, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2, s. 15-20. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/8592/gmil_02_2014a.pdf?sequence=1
  • Majchrzak-Lepczyk, J., Olejniczak, K., 2014, Social Responsibility as the Factor of Competitive Advantage of Public Entities, Human Resources Management and Ergonomics, 1, s. 74-87.
  • Olkiewicz, M., Bober, B., Majchrzak-Lepczyk, J., 2015, Instrumenty zarządzania w ochronie środowiskowej, Rocznik Ochrona Środowiska / Annual Set The Environment Protection, 17/1, s. 710-725.
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2015, Zachowania konsumentów na rynku e-commerce-wybrane zagadnienia, Handel Wewnętrzny, 2, s. 259-269. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171396685
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2015, Logistyczno-marketingowe aspekty w sieci tworzenia wartości., Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 217, s. 68-80. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/8295/Katowice.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  • Majchrzak-Lepczyk, J., Bober, B., 2015, Zarządzanie łańcuchem dostaw do aptek szpitalnych, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 6, s. 91-106. https://depot.ceon.pl/xmlui/bitstream/handle/123456789/8296/06_bober_majchrzak-lepczyk.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  • Bober, B., Majchrzak-Lepczyk, J., 2015, Rola oraz zadania marketingu w procesie świadczenia usług w szpitalach publicznych, Handel Wewnętrzny, 5, s. 62-80. https://www.researchgate.net/profile/Izabela_Sztangret/publication/289526974_IBRKK-handel_wew_5-2015_Miedzysektorowy_i_subsektorowy_ekosystem_biznesu_art_jang/links/568e974608aef987e567c8ca.pdf#page=62
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2015, Rola branży e-commerce w rozwoju rynku powierzchni magazynowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 406, s. 140-150.
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2016, Storage Areas and the Development of E-commerce Sector Based on the Example of Poland, Chinese Business Review, 15 (3), s. 115-122.
  • Bober, A., Majchrzak-Lepczyk, J., 2016, Value Chain in a Networking Organization, Human Resources Management and Ergonomics, 1, s. 38-49.
  • Majchrzak-Lepczyk, J., Bober, B., 2016, Aspekty logistyczne funkcjonowania aptek szpitali publicznych w Polsce, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 7, s. 15-20.
 • Rozdział w monografii naukowej
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2009, Ekskluzywność gwarantem komfortu i bezpieczeństwa zakupu w: Magdalena Gawrońska - Garstka (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo intelektualne Polaków, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań, s. 574-577.
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2009, Ewolucja zachowań konsumetów a zarzadzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w: Tadeusz Listwan, Henryk Mruk (red.), Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Problemy współczesne., Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań, s. 153-162.
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2012, Today's Economy Challenges to Business w: Beata Domańska - Szaruga (red.), Contemporary challenges in the process of management in organization of the future, Publishing Comapany EMKA, Warszawa, s. 11-19.
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2012, Safety of blood supply chain in Poland w: Zbigniew Grzywna (red.), Bezpieczeństwo - ujęcie kompleksowe, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach., Katowice, s. 395-407.
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2012, Kierunki zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw w: Henryk Mruk (red.), Problemy zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań, s. 143-153.
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2013, Safety in the context of logistics and marketing support w: Z .Grzywna (red.), Bezpieczeństwo w procesach globalizacji - dziś i jutro. Tom 1, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, s. 387-397.
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2014, Customer orientation in times of crisis w: M. Kuć, T. Węglarz (red.), Człowiek-społeczeństwo-państwo w sytuacjach kryzysu : bezpieczeństwo-wielorakie perspektywy, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań, s. 449-457.
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2014, The essence of changes in the customer service process w: Marzena Wójcik-Augustyniak, Henryk Wyrębek (red.), Business Challenges, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Publishing House, Siedlce, s. 91-105.
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2014, Wpływ innowacji na funkcjonowanie podmiotów logistycznych w: E. Gołembska, Z. Bentyn (red.), Gospodarcze konsekwencje rozwoju logistyki międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 35-49.
  • Majchrzak-Lepczyk, J., 2014, Zmiana struktury handlu w aspekcie logistyczno-marketingowym w: E. Gołembska, Z. Bentyn (red.), Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 73-89.

 

Konsultacje:

Roczny urlop w r.a. 2016/2017

justyna.majchrzak-lepczyk@ue.poznan.pl