dr Milena Ratajczak-Mrozek

Seminarium pt. " Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw i marketing międzynarodowy"

Przykładowe tematy pracy dyplomowej:

 • Analiza wykorzystania współpracy w procesie internacjonalizacji/ w działalności międzynarodowej firmy X.
 • Rola partnerstwa w procesie internacjonalizacji firmy X.
 • Powiązania sieciowe firmy X w działalności międzynarodowej.
 • Analiza organizacji sieciowej/ organizacji wirtualnej/ aliansu strategicznego, w ramach którego funkcjonuje firma X.
 • Proces wejścia firmy X na rynek Y.
 • Analiza strategii marketingowej firmy X na rynku Y.

dr Miłosz Łuczak

Seminarium pt. "Źródła sukcesu przedsiębiorstw w działalności międzynarodowej"


Temat pracy dowolny pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:
 •  aspekt międzynarodowy – praca nie może dotyczyć zagadnień ograniczających się wyłącznie do jednego rynku  problem badawczy 
 • praca musi mieć charakter twórczego poszukiwania metod rozwiązania wybranego problemu  użyteczność 
 • wyniki pracy muszą mieć charakter realnej do wprowadzenia koncepcji

dr Bartosz Deszczyński

Seminarium pt. "Nowoczesne strategie marketingowe, zarządzania i budowania strategii konkurencyjnej w biznesie międzynarodowym".

Ogólna informacja o tematach:


 • CRM – zarządzanie relacjami z klientami, marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Wdrażanie nowych procesów i projektów zarządczych, change management / efektywność organizacji, zarządzani strategiczne.
 • Tworzenie zintegrowanych programów marketingowych.
 • Zarządzanie międzynarodową organizacją o skomplikowanej strukturze.
 • Działania z zakresu alternatywnych koncepcji marketingu oraz PR i publicity, jako skuteczna odpowiedź na powszednienie marketingu masowego.
Przykładowe tematy pracy dyplomowej

 • Wykorzystanie wiedzy o klientach w programach marketingowych firmy X.
 • Realizacja międzynarodowej strategii marketingu relacji w polskim przedstawicielstwie koncernu X.
 • Wykorzystanie PR i narzędzi marketingu alternatywnego w walce konkurencyjnej.
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych CRM w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym X.
 • Funkcjonowanie korporacji między-narodowej X w Polsce.
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce.

dr Adam Dymitrowski

Seminarium pt. " Innowacje w marketingu międzynarodowym"

Przykładowe tematy pracy dyplomowej:

 • Wpływ innowacji produktowych na działalność firmy X na rynkach zagranicznych,
 • Innowacje jako źródło sukcesu firmy X na rynkach zagranicznych,
 • Kreowanie pozycji konkurencyjnej firmy X na rynkach zagranicznych,
 • Analiza działań firmy X w zakresie wykorzystania zasobów dostępnych na rynkach zagranicznych,
 • Budowanie świadomości marki firmy X wśród nabywców na rynkach zagranicznych,
 • Kreowanie wizerunki firmy X na rynkach zagranicznych.

dr Marcin Soniewicki

Seminarium pt. "Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie międzynarodowym"

Przykładowe tematy pracy dyplomowej: