Kurs jest organizowany przez Katedrę Turystyki wraz ze Stowarzyszeniem Pilotów Wycieczek. Jest zgodny z obowiązującymi przepisami i ustawą o usługach turystycznych. Organizatorzy posiadają stałą zgodę Wojewody Wielkopolskiego oraz najlepszy zespół wykładowców.

Kurs przygotowuje do pracy w charakterze pilota wycieczek zagranicznych i kończy się egzaminem i uzyskaniem licencji pilota. Dodatkowo kursanci uzyskują uprawnienia wychowawcy kolonijnego.

Program obejmuje 120 godzin wykładowych oraz zajęcia praktyczne i trwa od października do marca. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Kurs jest odpłatny (pełen koszt: ok. 500 zł), a studenci Katedry Turystyki uzyskują specjalną zniżkę.

 

ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Zapisy i informacje: